Expozícia ovčiarstva - Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku

Expozícia ovčiarstva v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku je špecializovaná expozícia pastierskej kultúry vybudovaná v podkroví historickej budovy - niekdajšieho sídla soľného úradu. Má nadregionálny charakter a jej cieľom je prezentácia kultúrnych tradícií spojených s tradičnými formami chovu oviec. Okrem drevených salašných stavieb a úžitkových predmetov na spracovanie ovčieho mlieka sú tu odevy a charakteristické odevné doplnky ovčiarov z viacerých regiónov Slovenska. Samostatnú časť tvorí Galéria ľudového výtvarného prejavu.

Kontakt

Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
Partizánska 153
033 01Liptovský Hrádok

Tel: +421 44 52 22 85

E-mail: program@liptovskemuzeum.sk

http://www.liptovskemuzeum.sk/

Mapa - prístupové cesty

Fotogaléria

Ovčiarske múzeum
Ovčiarske múzeum
Ovčiarske múzeum
Ovčiarske múzeum

Ovčiarske múzeum
Ovčiarske múzeum
Ovčiarske múzeum
Ovčiarske múzeum

Ovčiarske múzeum
Ovčiarske múzeum
Ovčiarske múzeum
Ovčiarske múzeum

Ovčiarske múzeum
Ovčiarske múzeum
Ovčiarske múzeum
Ovčiarske múzeum

Ovčiarske múzeum